BUITEMUURSE AKTIWITEITE

Buitemuurse aktiwiteite word gesien as Ďn verlengstuk van die onderrigtaak omdat dit ook deel vorm van die opvoeding van ons leerders in totaliteit. Ons poog om soveel as moontlik leerders te betrek by ons buitemuurse program. Leerders moet stiptelik na buitemuurse aktiwiteite by die skool gehaal word.

Vrywaringsvorm vir toestemming tot deelname en ander relevante inligting moet met die aanvang van die skooljaar voltooi word sodat leerders aan aktiwiteite kan deelneem of vervoer mag word.

 
 
 

Aan die begin van elke jaar trek ons weg met ons huissport waar alle leerders uitgedun word en teen mekaar meeding.  Almal neem deel op die beginsel van "krag teen krag".  Na die huissport begin ons met vriendskaplike byeenkomste waarna 'n finale span saamgestel word vir die daaropvolgende uitdunbyeenkomste in die dorp. 

 
   
Vinke (Rooi span)
Vanne - R tot Z
Swaeltjies (Blou span)
Vanne - I-Q + F
   
       
   
Bokmakieries (Geel span)
Vanne - A-E en G + H
     
       
Vir meer fotos, kliek hier >>>    
       
       
 

By Baillie Park speel slegs die dogters hokkie.  Ons het vier spanne wat aan die liga deelneem en ondanks die feit dat dit 'n relatiewe "jong" sport by ons skool is presteer die leerders pragtig. 

 
 
     
 
     
 
 
 
 
Ons skryf jaarliks vyf spanne in vir die liga.  Ons seuns presteer gewoonlik pragtig en toegewyde afrigters doen baie moeite met die seuns se tegniek en dissipline. 

Drie van ons skool se seuns is in die Noordwes spanne opgeneem en vier van ons spanne het die Potchefstroom liga gewen. 

Twee spanne is in die Noordwes semi finale uitgespeel en die tweedespan het as oorwinnaars van Noordwes die seisoen afgesluit.  Seuns wat nie spanne haal nie word steeds afgerig om hulle te ontwikkel vir die toekoms.

 
 
 

Ons skool se netbal is landswyd bekend met puik afrigters en goed afgerigte spelers.  Ons begin reeds aan die einde van elke netbalseisoen met netbal vir die junior leerders vanaf graad een tot drie om hulle balvaardig te kry vir die volgende jaar.  In die afgelope agt jaar was Baillie Park reeds driekeer die SA kampioene in die O/13 liga en eenkeer naaswenner. 

Ons netbal is 'n deel van ons trots en ons probeer sover moontlik die meeste dogters blootstelling gee.

 

Netbalbane:
Geen leerders word sonder toesig op die bane toegelaat nie. Niemand word op die bane toegelaat met Ďn hardesoolskoen aan nie, slegs kaalvoet of seilskoene. Geen leerder word voor-of na skool op enige van die twee parkeerterreine toegelaat om personeel se boeke te dra nie. Daar mag ook nie tussen die motors gespeel word gedurende pouses nie.
 

   
 
 
 

Ons skool skryf elke jaar 5 spanne in vir die liga, vanaf O/9 tot O/13. Die seuns oefen reeds vanaf Maartmaand om seker te maak hulle kan kompeterend wees in die liga. 

Ons O/11 spannetjie was die Noordwes kampioene en ons Eerstespan het deelgeneem aan die bondedae wat in Klerksdorp aangebied is.  Ons probeer alle seuns geleentheid gee om te speel daarom dat ons ook 'n derdespan vriendskaplik laat deelneem teen ander skole.

 
   
 

Die sportsoort word nie by die skool afgerig nie.  Daar is 'n landloop klub waar alle leerders wat belangstel kan aansluit. 

 
   
 
 

 

 
   
 
 

Ons tennisklub ding mee in die Potchefstroom liga waar hulle goed presteer.  Die spanne oefen op die Baillie Park klub se bane wat aan die skool grens. 

 
   

Tuisblad | Kultuur | Geskiedenis | Skooldrag en Gedragskode | SkoolreŽls | Nuwe Gr.1's | Skoolfonds en Toelating | Eksamenrooster | Leierstelsel |Sport Algemene Info | Sport uitslae en rooster | Galery | Prestasie Gids | Kontak Ons